Synonymer til utropstegn

bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn, kolon, komma, punkt, punktum, semikolon, skilletegn, skråstrek, spørsmålstegn, tegn, avsnitt, del, kapittel, paragraf, segmentpunkt, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp