Synonymer til utsagn

bemerkning, kommentar, konstatering, memorandum, merknad, notabene (NB), notat, uttalelse, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkkommentar, uttalelsememorandum, huskelapp, huskeliste, memo, notis, påminnelse, uttalelsenotat, beretning, brev, bud, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddel