Synonymer til utsattusikker

usikker, avveiende, bevisst, erkjennende, filosoferende, forskende, funderende, grunnende, i tvil, kognitiv, kontemplerende, mediterende, overveiende, prøvende, reflekterende, resonnerende, spekulerende, tenkende, tvilende, utforskende, vurderendeusikker, beklemt, beskjeden, blyg, brydd, forknytt, forlegen, forsagt, fredelig, sjenert, sky, stille, stillfarende, tilbaketrukket, ubemerketusikker, blottstilt, i faresonen, i glasshus, i skuddlinja, svak, trengt, truet, ubeskyttet, utrygg, bortkommen, desorientert, fortapt, fortvilet, fortvilt, hjelpeløs, initiativløs, perpleks, på villstrå, rådløs, rådvill, som ikke vet sin arme råd, som verken vet ut eller inn, tafatt, ubesluttsom, vaklende, vankelmodig, villrådig