Synonymer til utseendestruktur

struktur, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, system, valgstruktur, beskaffenhet, bygning, fasong, figur, form, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, støpning, orden, organisering, oversikt, plan, veivalg