Synonymer til utskillingdistribusjon

distribusjon, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, distro, komplett programvarepakke, operativsystem