Synonymer til utskillinginndeling

inndeling, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, egenskap, gruppe, holdbarhet, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi