Synonymer til utskillingutdeling

utdeling, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utporsjonering, delegering, dispasje, disposisjon, oppdeling, orden, sits, spredning, utlodning