Synonymer til utspringåpning

åpning, avløp, dren, grøft, kloakk, kulvert, os, renne, rør, sluk, sluseåpning, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, luke, munning, passasje, sluse, ventil