Synonymer til utspringinformant

informant, begynnelsessted, belegg, kilde, kildeskrift, opphav, opprinnelse, rot, spire, start, startsted, utgangspunkt, bud, budbringer, bybud, formidler, kurer, leverandør, mellommann, overbringer, postbud, sendebud, stråmann, tolk, utsending, visergutt, ærendsgutt