Synonymer til uttalelse

bemerkning, kommentar, konstatering, memorandum, merknad, notabene (NB), notat, utsagn, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkkommentar