Synonymer til uttalelsememorandum

memorandum, bemerkning, kommentar, konstatering, merknad, notabene (NB), notat, utsagn, beskjed, huskelapp, huskeliste, melding, memo, note, notis, påminnelse