Synonymer til uttalelsenotat

notat, bemerkning, kommentar, konstatering, memorandum, merknad, notabene (NB), utsagn, beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladdernotat, huskelapp, huskeliste, memo, note, notis, påminnelsenotat, fotnote