Synonymer til uttales

høres, klinge, lyde, låte, framføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, kvede, kvitre, lokke, lulle, messe, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisereklinge, adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seglyde