Synonymer til utvalgklikk

klikk, avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, gruppe, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, lag, populasjon, seksjon, sverm, bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, kontaktflate, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente