Synonymer til utvide

belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvikle, blåse opp, ekspandere, ese, forstørre, heve, svelle, svulme, trutne, vokse, øke, øke volumet, argumentere, begrunne, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte,