Synonymer til utviklepresisere

presisere, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, utdype, utmale, utvide, framheve, fremheve, klarlegge, markere, poengtere, påpeke, understreke, utheve