Synonymer til utviklingprogresjon

progresjon, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, eksplosjon (muntlig mening), forbedring, formering, intensivering, oppsving, stigning, tillegg, vekst, økning