Synonymer til uvelskrøpelig

skrøpelig, avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, viljeløsskrøpelig, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, sengeliggende, sjaber, skadet, skranten, syk, tufs, upasselig, utilpass, falleferdig, forfallen, forsømt, i ruiner, morken, møllspist, nedslitt, rusten, råtten, slitt, tæret, ussel, utbrukt, vaklevoren, vanskjøttet, vanstelt