Synonymer til uventet

akutt, brått, direkte, fluks, fluksens, flyktig, fortere enn svint, i en fei, kortvarig, kvikt, lynkjapt, med det samme, med en gang, momentan, , plutselig, på flekken, på rekordtid, på røde rappet, på timen, sporenstreks, straks, svint, umiddelbar, øyeblikkelig, avstikkende, alternativ, annerledes, antonym, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligavstikkende, forbausende, forunderlig, merkelig, merkverdig, påfallende, rart, snålt, underlig, øyeblikkeligbrått, eventyrlig, mot formodning, overraskende, som en bombe, som julekvelden på kjerri