Synonymer til vågstokk

stokk, aksel, barre, bom, hevarm, holme, lekte, list, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, spak, sperre, spett, spildre, staur, tro, trøe, vagle, vektstang, arkitrav, bete, bjelke, brand, bærebjelke, drager, grunnsvill, mønsås, skråbjelke, skråstøtte, slisk, sliske, støtte, svill, sville, syll, takbjelke, takås, toppsvill, tverrbjelke, tverrtre, åsstokk, kjepp, lurk, pel, pinne, påle, pæl, ribbe, spake, stake, stav, stikke, stolpe, sveig, vånd