Synonymer til væpnebestyrke

bestyrke, (for)herde, armere, avstive, befeste, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, bejae, bekrefte, besegle, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, verifisere, vitne