Synonymer til væpnehjelpe

hjelpe, (for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpelighjelpe, begunstige, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over