Synonymer til væpneoppmuntre

oppmuntre, (for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, anspore, begeistre, egge, fascinere, framkalle, fremkalle, ildne, incitere, influere, inspirere, motivere, spore, vekke, vekke interesse