Synonymer til væpnestadfeste

stadfeste, (for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, bejae, bekrefte, besegle, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, verifisere, vitne