Synonymer til væpnestyrke

styrke, (for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, stålsette, utbygge, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rettstyrke, assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligstyrke, bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrkestyrke, bravur, dristighet, dødsforakt, fighting spirit, gåpåhumør, heltemot, heroisme, kampmoral, kampånd, kurasje, mandighet, manndom, mannsmot, mot, pågangsmot, spirit, stå på-vil