Synonymer til være av den oppfatning

bite på, akseptere, anta, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro