Synonymer til være av den oppfatningakseptere

akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaakseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, vedta, ville, ønske