Synonymer til være av den oppfatningregne med

regne med, akseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, sluke rått, stole på, tenke, tro, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdereregne med, bebude, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, spå, tippe, varsle, vente seg