Synonymer til være forbundet medbety

bety, avstedkomme, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på