Synonymer til være mann forgreie

greie, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, klare, løse, tippegreie, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffegreie, beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, takle, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest