Synonymer til være mann forordne

ordne, adaptere, akklimatisere, avpasse, bearbeide, forme, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvenneordne, arrangere, beregne, gruppere, klassifisere, organisere, planlegge, plassere, segmentereordne, avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, runde av, slutte, stanseordne, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffeordne, beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, takle, bøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle