Synonymer til være nærgående motforulempe

forulempe, angripe, antaste, besvære, bry, forgripe seg på, gripe fatt i, plage, røre, stanse, trakassere, uroe, erte, forfølge, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, pine, sjenere, såre, tynge ned