Synonymer til være nærgående motplage

plage, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagplage, angripe, antaste, besvære, bry, forgripe seg på, forulempe, gripe fatt i, røre, stanse, trakassere, uroe, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemodplage, erte, forfølge, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, sjenere, såre, tynge ned