Synonymer til være nærgående mottrakassere

trakassere, angripe, antaste, besvære, bry, forgripe seg på, forulempe, gripe fatt i, plage, røre, stanse, uroe, erte, forfølge, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, pine, sjenere, såre, tynge ned