Synonymer til være uforenlig medkjempe

kjempe, disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, krangle, krige, munnhugges, opponere, slåss, stride, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, gigant, jette, jøtul, koloss, kyklop, mastodont, rise, titan, troll