Synonymer til være ulydig (mot)

avvise, avfeie, avslå, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrakeavvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, opponere, protestere, si imot, ta til gjenmælemotsi, mots