Synonymer til være usikkergruble

gruble, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, vurdere, være overbevist om, undre