Synonymer til være usikkertenke

tenke, akseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tro, være av den oppfatningtenke, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tvile, vurdere, være overbevist om, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tilberede