Synonymer til være utro motskuffe

skuffe, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanereskuffe, bedra, bløffe, bondefange, dupere, dåre, forføre, fuske, få på kroken, føre bak lyset, jukse, kaste blår i øynene, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, måke, skovle, skufle, spa