Synonymer til være utstyrt med

besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, oppta, rå(de) over, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, anvende, benytte, betjene seg av, bruke, dra fordel av, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, utnyttedisponere, op