Synonymer til være utstyrt medinneholde

inneholde, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, ligge/sitte inne med, oppta, rå(de) over, favne, gjemme, holde, inkludere, innbefatte, omfatte, romme, spenne over, ta med