Synonymer til vørdsamnøysom

nøysom, aktpågivende, aktsom, betenksom, diskré, ettertenksom, fornuftig, forsiktig, lempelig, med fin hånd, med lav profil, måteholden, nennsom, omhyggelig, oppmerksom, på post/vakt, påpasselig, skånsom, som ligger lavt, sparsommelig, varlig, varsom, besparende, billig, brukbar, drivverdig, feit, finansiell, fordelaktig, god butikk, gullkantet, innbringende, inntektsbringende, inntektsgivende, lukrativ, lønnsom, regningssvarende, rentabel, utbytterik, økonomisk