Synonymer til vademekumleksikon

leksikon, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkleksikon, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, guide, instruksjonsmanual, kompendium, lærebok, manual, oppslagsbok, oppslagsverk, parlør, encyclopedi, ensyklopedi, konversasjonsleksikon, wiki, wikipedia