Synonymer til vaier

aiguillette, bånd, fiber, galon, hyssing, line, lisse, reip, rem, snor, snøre, streng, strikke, stropp, tau, tråd, vad, wire, wirebånd, avstamning, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytning, hanger, ile, kabel, lik, rep, trosse, varp, anker, dregg, gjenopptar (terminologisk)ile, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traveile, bl