Synonymer til valg

avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, orden, redaksjonoppstilling, sammenh