Synonymer til valghelhet

helhet, avstemning, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, orden, organisering, oversikt, plan, sammensetning, veivalg