Synonymer til valgordning

ordning, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, regulering, sammenheng, struktur, system, avtale, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, kontrakt, leieavtale, leiekontrakt, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat