Synonymer til valgsystem

system, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, vissystem, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, chiffer, kode, siffer