Synonymer til vanligallmenn

allmenn, allmenngyldig, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universellallmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison