Synonymer til vanliggenerell

generell, allmenn, allmenngyldig, altomfattende, for alle, kosmisk, universellgenerell, alminnelig, dagligdags, gangbar, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison